+47 916 69 583
Velg en side

Fagkompetanse innen jernbane og sporvei

Vi retter våre tjenester primært til Bane NOR og bane-entreprenører.

Fagkompetanse innen jernbane og sporvei

SLAM Jernbaneteknikk er Leverandør av høy- / lavspenning- og signaltjenester innen bygging, vedlikehold, feilretting og kontroll av jernbanetekniske systemer. Sikkerhetsrelatert arbeid innen jernbane og anlegg med følgende fagkompetanse.

  • Signalanlegg inkludert anleggsledelse
  • Sluttkontrollør F – Signal
  • Lavspent elektro
  • Høyspent KL
  • Hovedsikkerhetsvakt – HSV
  • Leder for sikkerhet – LFS
  • Byggeledelse
  • Vi har Installatør innen høy – og lavspent

Vi retter våre tjenester primært til Bane NOR og bane-entreprenører.

Våre sertifiseringer

Kontakt oss

Arve Moen

Driftsleder

Telefon +47 916 69 583
Epost arve@slam.as

Kjetil Bjørnerud

Daglig Leder

Telefon +47 458 61 281
Epost kjetil@slam.as